News

 • Memorandum of Agreement between the Diplomatic Academy of the MFA of Macedonia and the European Center for Peace and Development UN University for Peace 2018-12-15

  Read More ...

 • Izveštaj - IX ECPD MEĐUNARODNA ŠKOLA PROMOCIJA I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA REPRODUKTIVNOG ZDRAVLJA KAO BITAN FAKTOR PRONATALITETNE POLITIKE - Beograd, 6 - 8. decembar 2018 2018-12-12

  Read More ...

 • Is Excessive Sovereign Debt a Threat to Peace? 2018-11-08

  Read More ...

 • Successfully completed - X JUBILEE ECPD INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL ON CARDIOVASCULAR DISEASES WITH MAIN TOPIC PREVENTION, DIAGNOSTICS AND TREATMENT OF CARDIOVASCULAR DESEASES Institute Igalo – Villa „Galeb“, 18–22 june 2018 2018-11-03

  Read More ...

 • Recently completed - XXIII ECPD INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL MANAGEMENT OF HEALTHCARE INSTITUTIONS WITH THE MAIN TOPIC WASTEFUL SPENDING ON HEALTH AND POTENTIAL SOLUTIONS Hotel „Splendid“ − Bečići, 25 – 29 June 2018 2018-11-03

  Read More ...

Video

ECPD International Round Table PEACE AND DEMOCRATIC MULTILATERALISM Belgrade (City Hall) 27 October 2017
ECPD International Round Table PEACE AND DEMOCRATIC MULTILATERALISM Belgrade (City Hall) 27 October 2017
ECPD International Round Table PEACE AND DEMOCRATIC MULTILATERALISM Belgrade (City Hall) 27 October 2017
XII ECPD International Conference 2016
XII ECPD International Conference 2016
XII ECPD International Conference 2016
XII ECPD International Conference 2016
XII ECPD International Conference 2016
XII ECPD International Conference 2016
XII ECPD International Conference 2016
XII ECPD International Conference 2016
XII ECPD International Conference 2016
XII ECPD International Conference 2016
XII ECPD International Conference 2016
XII ECPD International Conference 2016
XII ECPD International Conference 2016
XII ECPD International Conference 2016
XII ECPD International Conference 2016
XII ECPD International Conference 2016
XII ECPD International Conference 2016
XII ECPD International Conference 2016
XII ECPD International Conference 2016
X ECPD International Conference Reconciliation, Tolerance and Human Security in the Balkans THE NEW BALKANS AND EUROPEAN UNION: PEACE, DEVELOPMENT, INTEGRATION Belgrade, City Hall, 24-25 October, 2014
X ECPD International Conference Reconciliation, Tolerance and Human Security in the Balkans THE NEW BALKANS AND EUROPEAN UNION: PEACE, DEVELOPMENT, INTEGRATION Belgrade, City Hall, 24-25 October, 2014

Uspešno održan II ECPD MEĐUNARODNI SIMPOZIJUM KONTROVERZE U INFERTILITETU I PERINATOLOGIJI - Vrdnik, 16–17. jun 2018. − Etno kompleks Vrdnička kula

 

PROGRAM

II ECPD MEĐUNARODNI SIMPOZIJUM

KONTROVERZE U INFERTILITETU
I PERINATOLOGIJI

(Vrdnik, 16–17. jun 2018. − Etno kompleks Vrdnička kula)

 


Drugi Međunarodni simpozijum „Kontroverze u infertilitetu i perinatologiji“ koji je organizovao Evropski centar za mir i razvoj (ECPD) Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija nacija i Međunarodni centar za Integrativnu medicinu iz Beograda, uspešno je održan 16 i 17. juna u Vrdniku (Etno kompleks Vrdnička kula)

Ovaj značajan međunarodni Simpozijum predstavljao je nov i originalan format kontinuirane edukacije, sa posebnim i specifičnim ciljevima i metodologijom, a sada već i tradicijom održavanja u Etno selu Vrdnička kula u junu mesecu svake godine. Edukativne aktivnosti Simpozijuma obuhvatile su širok dijapazon aktuelnih tema, počev od upoznavanja šireg auditorijuma sa osnovama reproduktivne medicine i reproduktivnog zdravlja, do usko specijalizovanih tema, koje se odnose na najdelikatnije kontroverze iz oblasti infertiliteta i perinatologije sa kojima se predavači i učesnici suočavaju u svakodnevnom kliničkom radu.

Metodologija Simpozijuma obuhvatila je teorijska predavanja i demonstracije kliničkih veština u vidu panel diskusija sistematizovanih u sesije, koje su predstavljale logične i kliničke celine, a svaka ponaosob bila je posvećena jednom od vodećih pitanja u savremenim dostignućima reproduktivne medicine, vantelesne oplodnje, perinatologije i perinatalne psihijatrije.

Glavne teme Simpozijuma su bile:

·        Kada, zašto i za koga vantelesna oplodnja

·        Budućnost vantelesne oplodnje

·        Izazovi u perinatalnoj psihijatriji

·        Etičke i pravne dileme u prekidima trudnoće

O ovim temama su govorili istaknuti eksperti iz zemlje i inostranstva: prof. dr Vesna Kopitović, šef edukacionog tima Simpozijuma, prof. dr Martin Hans Imhof (Vienna General Hospital AKH, Austria), prof. dr Mila Goldner Vukov (Kraljevski koledž Australije), prof. dr Ana Mitrović, prof. dr Aleksandra Trninić Pjević, prof. dr Artur Bjelica, prof. dr Aleksandra Kapamadžija, prof. dr Dinka Pavičić Baldani, prof. dr Olivera Kontić, prof. dr Dejan Filimanović i drugi eminentni stručnjaci.

Učesnici Simpozijuma dobili su međunarodno validni Certifikat ECPD. Isto tako, Simpozijum „Kontroverze u infertilitetu i perinatologiji“, akredirovan je od strane Zdravstvenog saveta Srbije sa najvišim brojem poena za ovakav tip internacionalnog simpozijuma.

Search

ECPD Books

Remembering Maurice F. Strong - Tributes and Reminiscences
Federico Mayor/Negoslav Ostojić/Roberto Savio
Remembering Boutros Boutros-Ghali - A Visionary Internationalist and Global Leader
Federico Mayor/Negoslav Ostojić/Roberto Savio
Remembering Grant: Champion for Children
Jim Grant
MUTUAL FUNDS IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA
Nebojša Cvetanovski, Sašo Kožuharov
NACIONALNA I VERSKA STRUKTURA I BEZBEDNOST BALKANA
Todor Mirković
THE IMPACT OF SANCTIONS
Dragoslav Avramović / Negoslav P. Ostojić
Objedinjavanje kvantitativnih i kvalitativnih istraživanja
Živan Ristić

GALLERY

Announcement

Follow us

facebook youtube

Login Form

Contact

European Center for Peace and Development (ECPD)  
University for Peace established by the United Nations

ECPD Headquarters
Terazije 41
11000 Belgrade
Serbia
office@ecpd.org.rs
+381 11 3246-041;
+381 11 3246-042;
+381 11 3240-673;

Maps

Free Joomla! templates by AgeThemes