Events / Announcement

ECPD News -

STUDIES

Izveštaj - IX ECPD MEĐUNARODNA ŠKOLA PROMOCIJA I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA REPRODUKTIVNOG ZDRAVLJA KAO BITAN FAKTOR PRONATALITETNE POLITIKE - Beograd, 6 - 8. decembar 2018

 

IX ECPD MEĐUNARODNA ŠKOLA

PROMOCIJA I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA
REPRODUKTIVNOG ZDRAVLJA KAO BITAN FAKTOR
PRONATALITETNE POLITIKE

(Beograd, 6 - 8. decembar 2018)

 

U organizaciji Evropskog centra za mir i razvoj Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija, u Beogradu je od 6. do 8. decembra 2018. godine održana IX ECPD Međunarodna škola o promociji i zdravstvenoj zaštiti reproduktivnog zdravlja. Ko-direktori Škole su bili prof. dr Nenad Babić, dugogodišnji Nacionalni koordinator za reproduktivno zdravlje Republike Srpske i prof. dr Vesna Kopitović, profesor ECPD UPUN.

Uvodno izlaganje održala je prof. dr Slavica Đukić Dejanović, Ministarka u Vladi Republike Srbije, zadužena za demografiju i populacionu politiku. U nastavi su učestvovali i prof. dr Mila Goldner Vukov, član Kraljevskog Psihijatrijskog Koledža Australije i Novog Zelanda, prof. dr Jovan Marić, Medicinski fakultet u Beogradu, prof. dr Nebojša Kavarić, Regionalni koordinator za zdravstvene i ekološke studije ECPD, Podgorica, dr sci. Katarina Sedlecki, savetnik u Republičkom centru za planiranje porodice i drugi.

ECPD Univerziteta za mir UN realizovao je ovu Školu u nastavku uspešne višegodišnje saradnje sa Ministarstvima zdravlja Republike Srbije, Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Zdravstvenom mrežom jugoistočne Evrope.

Prof. dr Negoslav Ostojić, Izvršni direktor ECPD, istakao je da očuvanje i unapređenje reproduktivnog zdravlja ima poseban značaj za svako društvo, a posebno ono koje karakteriše nizak natalitet. Zbog toga su mere za unapređenje reproduktivnog zdravlja i rešavanje problema nataliteta važni elementi strateškog delovanja svake zemlje.

Program je obuhvatio sledeće glavne teme:

Reproduktivno zdravlje stanovništva u zemljama Jugoistočne Evrope

Psihološka cena roditeljstva - porodica između roditeljstva i partnerstva

Promocija i zdravstvena zaštita reproduktivnog zdravlja kao faktor pronatalitetne politike - rezultati projekta

Zaštita reproduktivnog zdravlja mladih i promocija mera pronatalitetne politike

Uticaj vantelesne oplodnje na pronatalitetnu politiku

Neki od in(direktnih) uticaja na humanu reprodukciju - istorijski, psihološki i ekonomski aspekti

Empatija kao psihološki aspekt reproduktivnog zdravlja i druge aktuelne teme.

Polazeći od činjenice da je multisektorski pristup zaštiti reproduktivnog zdravlja najefikasniji, program Škole je koncipiran tako da polaznici mogu biti lekari (porodične medicine, ginekolozi, pedijatri i drugi specijalisti), prosvetni radnici, socijalni radnici i drugi stručnjaci angažovani u ovoj oblasti.

Na osnovu učešća u nastavi i znanja i veština stečenih tokom rada Škole, polaznici su dobili međunarodni Certifikat Evropskog centra za mir i razvoj Univerziteta za mir UN.

 

Announcement

Evropski centar za mir i razvoj Univerziteta za mir UN obaveštava da su doktorske disertacije i Izveštaji o oceni disertacija Dinke Dedukić pod naslovom „Tržište rada i kompetencije 21. stoljeća na primjeru visokoobrazovanih ljudskih resursa Republike Hrvatske” i Elmaze Pireva pod naslovom “The Influence of Economic Diplomacy on Foreign Investment Incentives“ stavljeni na uvid javnosti u Sekretarijatu ECPD (Beograd, Terazije 41), 15 dana od 1.06.2020. godine.

Contact

European Center for Peace and Development (ECPD)  
University for Peace established by the United Nations

ECPD Headquarters
Terazije 41
11000 Belgrade
Serbia
office@ecpd.org.rs
+381 11 3246-041;
+381 11 3246-042;
+381 11 3240-673;

Maps

Free Joomla! templates by AgeThemes