News

 • ECPD is going to be represented at the II International Scientific Forum “Russia, Europe, Asia: Digitalization of the Global Space” 2019-08-21

  Read More ...

 • PROFESSOR JEFFREY LEVETT, Director of ECPD Health Studies is going to attend on behalf of the ECPD UN University for Peace the 2019 Global Conference on Neuroscience and Neurology to be held in Chicago, 24 August 2019 2019-08-21

  Read More ...

 • Rapprochement between America and Russia - New Study Direction in Geopolitics boosted by Neurosciences 2019-07-30

  Read More ...

 • Challenge to ECPD Youth Forum Participants, Belgrade & Novi Sad 2019-07-26

  Read More ...

 • Arthur Dahl: In Pursuit of Hope: A Guide for the Seeker 2019-07-25

  Read More ...

Video

ECPD International Round Table PEACE AND DEMOCRATIC MULTILATERALISM Belgrade (City Hall) 27 October 2017
ECPD International Round Table PEACE AND DEMOCRATIC MULTILATERALISM Belgrade (City Hall) 27 October 2017
ECPD International Round Table PEACE AND DEMOCRATIC MULTILATERALISM Belgrade (City Hall) 27 October 2017
XII ECPD International Conference 2016
XII ECPD International Conference 2016
XII ECPD International Conference 2016
XII ECPD International Conference 2016
XII ECPD International Conference 2016
XII ECPD International Conference 2016
XII ECPD International Conference 2016
XII ECPD International Conference 2016
XII ECPD International Conference 2016
XII ECPD International Conference 2016
XII ECPD International Conference 2016
XII ECPD International Conference 2016
XII ECPD International Conference 2016
XII ECPD International Conference 2016
XII ECPD International Conference 2016
XII ECPD International Conference 2016
XII ECPD International Conference 2016
XII ECPD International Conference 2016
XII ECPD International Conference 2016
X ECPD International Conference Reconciliation, Tolerance and Human Security in the Balkans THE NEW BALKANS AND EUROPEAN UNION: PEACE, DEVELOPMENT, INTEGRATION Belgrade, City Hall, 24-25 October, 2014
X ECPD International Conference Reconciliation, Tolerance and Human Security in the Balkans THE NEW BALKANS AND EUROPEAN UNION: PEACE, DEVELOPMENT, INTEGRATION Belgrade, City Hall, 24-25 October, 2014

ECPD MASTER AKADEMSKE STUDIJE IZ OBLASTI INTEGRATIVNOG – HOLISTIČKOG PRISTUPA ZDRAVLJU

 

 

 

ECPD MASTER AKADEMSKE studije iz OBLASTI

integrativnog – holističkog pristupa zdravlju

 

Medicina se, od svojih početka, zalagala za celovito posmatranje čoveka, prepoznajući bolest kao narušavanje harmonije (homeostaze) između tela, uma i duha. Još od vremena Hipokrata, medicina je tražila uzroke zdravstvenih problema u čovekovim mislima i osećanjima, stavovima i uverenjima, stanjima njegovog duha i duše. Takođe se zalagala za primenu prirodnih oblika lečenja, gde je lekar bio samo posrednik između prirode i čoveka.

Današnja medicina, nakon dužeg perioda materijalističkog redukcionizma, prepoznaje potrebu vraćanja svojoj izvornoj ulozi ostvarivanja jedinstva između materijalnih i energetskih i duhovnih aspekata čovekovog bića, tako važnih za poboljšanje i njegovog zdravlja i kvaliteta života.

Savremena nauka, sa novim saznanjima iz kvantne fizike, bioinformacione tehnologije i prirode psihosomatskih poremećaja, teži da integriše znanja iz ovih oblasti. Holistički pristup zdravlju kao filozofija, nauka i umetnost lečenja - isceljenja, ali i kao stil života, ponovo je aktuelan poslednjih decenija. Svi oblici tradicionalne - komplementarne medicine (kineska medicina sa akupunkturom, homeopatija, hiropraktika, kvantna medicina i druge) se oslanjaju na holistički pristup zdravlju i ne mogu se uspešno primenjivati bez razumevanja holističkog koncepta.

Evropski centar za mir i razvoj Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija (ECPD) u saradnji sa Life Univerzitetom (Atlanta, USA), Long Island Univerzitetom (Bruklin, USA) i VAMK Univerzitetom (Finska), organizuje Međunarodni Master program iz Integrativnog – Holističkog pristupa zdravlju.

Cilj programa je da pruži teoretska i praktična znanja za bolje razumevanje Integrativnog – Holističkog pristupa zdravlju. Program je namenjen lekarima i zdrastvenim radnicima sa visokom stručnom spremom.

 

NASTAVNI PLAN

Trajanje programa: dva semestra, odnosno 300 časova, sa ukupno 60 ECTS.

Predmeti koji će se izučavati tokom studija su sladeći:

(i)                 Principi holističkog pristupa zdravlju (30 h/6 ECTS)
Akademik Ljubiša Rakić, Prof. dr Katica Jovanova Nešić, Prof. dr Mila Goldner Vukov, Prof. dr Slađana Babić, Prof. dr Ronald Grossarth-Matiček

(ii)              Principi psihosomatske medicine (30 h/6 ECTS)
Prof. dr Vladimir Diligenski, Prof. dr Jovan Marić

(iii)            METODOLOGIJA NAUČNOISTRAŽIVAČKOG RADA (20 h/4 ECTS)
Prof. dr Živan Ristić, Prof. dr Hugo Gaggioti

(iv)            Principi akupunkture i tradicionalne kineske medicne
(
30 h/6 ECTS)
Prof. dr Milica Lazović, Doc. dr Drago Đorđević, Dr Zoran Marković

(v)              Principi hiropraktike (30 h/6 kredita)
Prof. dr Milica Lazović

(vi)            Principi kvantno-informacione I energetske medicine
(
30 h/6 ECTS)
Prof. dr Đuro Koruga, Prof. dr Spomenka Mujović, Prof. dr Anđelka Lazarević, Prof. dr Drago Đorđević, Dr Dejan Ilić

(vii)          Principi fitoterapije (30 h/6 ECTS)
Prof. dr Anđelka Lazarević, Prof. dr Slobodan Milovanović, Prim. dr Zoran Nikolić

(viii)       Principi homeopatije (30 h/6 ECTS)
Prof. dr Dragana Matanović, Dr Lazar Trifunović

(ix)            MEDICINSKA balneoklimatologija (10 h/2 ECTS)
Prof. dr Tomislav Jovanović

(x)              MEDICINSKA ETIKA U OBLASTI INTEGRATIVNE MEDICINE
(10 h/2 ECTS)
Prof. dr Jovan Marić

Završni rad (50 h/10 kredita)

Nastava će se odvijati tokom 20 vikenda (subota-nedelja). U nastavi učestvuje veliki broj istaknutih profesora iz više zemalja.

 

ŠKOLARINA

Školarina iznosi 1950 EUR, uz dodatnu nadoknadu od 300 EUR za troškove prijave završnog rada i 950 EUR za troškove rada mentora i mentorskog tima, kao i rada Komisije za evaluaciju i odbranu teze.

Broj polaznika je ograničen na maksimum 30 polaznika. Program je akreditovan u Srbiji, a ima i međunarodnu akreditaciju, tako da će po završetku programa polaznici dobiti međunarodno priznatu Diplomu.

 

PRIJAVA

Prijavu dostaviti na adresu: Evropski centar za mir i razvoj Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija, Terazije 41, 11000 Beograd; telefon: +381 11 3246 041, 3246 042, 3246 043; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; www.ecpd.org.rs

 

APLIKACIONA FORMA

Search

ECPD Books

Remembering Maurice F. Strong - Tributes and Reminiscences
Federico Mayor/Negoslav Ostojić/Roberto Savio
Remembering Boutros Boutros-Ghali - A Visionary Internationalist and Global Leader
Federico Mayor/Negoslav Ostojić/Roberto Savio
Remembering Grant: Champion for Children
Jim Grant
MUTUAL FUNDS IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA
Nebojša Cvetanovski, Sašo Kožuharov
NACIONALNA I VERSKA STRUKTURA I BEZBEDNOST BALKANA
Todor Mirković
THE IMPACT OF SANCTIONS
Dragoslav Avramović / Negoslav P. Ostojić
Objedinjavanje kvantitativnih i kvalitativnih istraživanja
Živan Ristić

GALLERY

Announcement

Follow us

facebook youtube

Login Form

Contact

European Center for Peace and Development (ECPD)  
University for Peace established by the United Nations

ECPD Headquarters
Terazije 41
11000 Belgrade
Serbia
office@ecpd.org.rs
+381 11 3246-041;
+381 11 3246-042;
+381 11 3240-673;

Maps

Free Joomla! templates by AgeThemes