II ECPD REGIONALNU KONFERENCIJU FARMAKOEKONOMSKI ASPEKTI U ZDRAVSTVENIM SISTEMIMA JUGOISTOČNE EVROPE, Brioni, 18 – 19 septembar 2015

Evropski centar za mir i razvoj Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija – Regionalni mediteranski institut za međunarodne postdiplomske studije i razvojna istraživanja, Podgorica, u okviru ECPD Međunarodnog programa transfera sistema znanja, u saradnji sa Ministarstvom zdravlja Crne Gore, Ministarstvom zdravstva Federacije Bosne i Hercegovine, Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske i Zdravstvenom mrežom jugoistočne Evrope (SEEHN), organizuje

 

II ECPD REGIONALNU KONFERENCIJU

FARMAKOEKONOMSKI ASPEKTI

U ZDRAVSTVENIM SISTEMIMA JUGOISTOČNE EVROPE

(Brioni, 18. – 19. septembar 2015.)

 

Uvažavajući sve značajniju ulogu farmakoekonomije i farmakoekonomske analize u procesu donošenja odluka, kao i još uvek nedovoljno razvijene resurse u ovoj multidisciplinarnoj oblasti u zdravstvenim sistemima Jugoistočne Evrope, Evropski centar za mir i razvoj Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija pokrenuo je inicijativu za održavanje serije regionalnih konferencija, okruglih stolova i sastanaka u zemljama u regionu za donosioce ključnih odluka u cilju unapređenja i jačanja kapaciteta u ovoj oblasti.

 

Konferencijom će predsedavati prof. dr Klaus-Dirk Henke, Šef Katedre javnih finansija i zdravstvene ekonomije Instituta za ekonomiju i privredno pravo na Tehničkom univerzitetu u Berlinu.

 

REGISTRACIJA - FARMAKOEKONOMSKI ASPEKTI U ZDRAVSTVENIM SISTEMIMA JUGOISTOČNE EVROPE 2015 (.pdf)

Search

ECPD Books

Remembering Maurice F. Strong - Tributes and Reminiscences
Federico Mayor/Negoslav Ostojić/Roberto Savio
Remembering Boutros Boutros-Ghali - A Visionary Internationalist and Global Leader
Federico Mayor/Negoslav Ostojić/Roberto Savio
Remembering Grant: Champion for Children
Jim Grant
MUTUAL FUNDS IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA
Nebojša Cvetanovski, Sašo Kožuharov
NACIONALNA I VERSKA STRUKTURA I BEZBEDNOST BALKANA
Todor Mirković
THE IMPACT OF SANCTIONS
Dragoslav Avramović / Negoslav P. Ostojić
Objedinjavanje kvantitativnih i kvalitativnih istraživanja
Živan Ristić

Follow us

facebook youtube

Login Form

Contact

European Center for Peace and Development (ECPD)  
University for Peace established by the United Nations

ECPD Headquarters
Terazije 41
11000 Belgrade
Serbia
office@ecpd.org.rs
+381 11 3246-041;
+381 11 3246-042;
+381 11 3240-673;

Maps

Free Joomla! templates by AgeThemes