STUDIES

Announcement

Evropski centar za mir i razvoj Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija (ECPD) obaveštava da će se javna odbrana doktorske disertacije Tatjane Mišić pod naslovom „Diferencijacija zdravstvenih usluga u funkciji razvoja banjskog turizma u Srbiji“ održati 12. februara 2024. u 13h a disertacija Gorana Zbiljića pod naslovom „Doprinos sporta u postizanju ciljeva održivog razvoja” će se održati 12. februara 2024. u 15h u ECPD, Beograd, Terazije 41.

Contact

European Center for Peace and Development (ECPD)  
University for Peace established by the United Nations

ECPD Headquarters
Terazije 41
11000 Belgrade
Serbia
office@ecpd.org.rs
+381 11 3246-041;
+381 11 3246-042;
+381 11 3240-673;

Free Joomla! templates by AgeThemes