IZVEŠTAJ - ECPD MEÐUNARODNA LETNJA ŠKOLA ULTRAZVUK U REPRODUKTIVNOJ MEDICINI - Hotel „Cattaro“ - Kotor, 29. septembar - 1. oktobar 2023. godine

 

ECPD MEÐUNARODNA LETNJA ŠKOLA

ULTRAZVUK
U REPRODUKTIVNOJ MEDICINI

 

(Hotel „Cattaro“ - Kotor, 29. septembar - 1. oktobar 2023. godine)

 

Evropski centar za mir i razvoj Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija organizovao je Međunarodnu letnju školu „Ultrazvuk u reproduktivnoj medicini“, koja je održana od 29. septembra do 1. oktobra 2023. godine u Hotelu „Cattaro“ u Kotoru.

Cilj ove edukacije je bio inovacija znanja u oblasti obstetričkog i ginekološkog ultrazvuka i doprinos njegovoj što bezbednijoj i efektivnijoj primeni – pre svega kao značajnog dijagnostičkog postupka u reproduktivnoj medicini.

Ko-direktori Škole su bili prof. dr Snežana Rakić, profesor ECPD Univerziteta za mir UN i prof. dr Vesna Kopitović, Specijalna ginekološka bolnica „Ferona“, Novi Sad. Predavanja su održali i: prof. dr Slaviša Stanišić, Medicinski fakultet Univerziteta u Prištini, Potpredsednik Ginekološko akušerske sekcije Srpskog Lekarskog drustva; prof. dr Dejan Filimonović, Ginekološko-akušerska klinika „Narodni Front“, Beograd; prof. dr Svetlana Janković, Načelnica odeljenja porodilišta, Ginekološko-akušerska klinika „Narodni Front“, Beograd; prof. dr Aleksandar Jurišić, Načelnik Odeljenja za ultrazvučnu i rentgen dijagnostiku, Ginekološko-akušerska klinika „Narodni Front“, Beograd; prof. dr Aleksandra Novakov Mikić, Poliklinika „Novakov i sar.“, Novi Sad; doc. dr Stevan Milatović, Klinika za ginekologiju i akušerstvo - Klinički centar Vojvodine, Novi Sad i drugi eksperti iz ove oblasti.

Škola je međunarodno i nacionalno akreditovana. Od strane Zdravstvenog saveta Srbije Program je akreditovan kao Nacionalni seminar 1. kategorije sa 12 bodova za predavače i 6 bodova za učesnike. Akreditacioni broj А-1-914/23.

 

 

STUDIES

Announcement

Evropski centar za mir i razvoj Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija (ECPD) obaveštava da će se javna odbrana doktorske disertacije Saše Stefanoskog pod naslovom „Challenges of Public–Private Partnership Projects in the Health System of the Republic of North Macedonia“ održati 18. juna 2024. u 15:30 u ECPD, Beograd, Terazije 41.

Contact

European Center for Peace and Development (ECPD)  
University for Peace established by the United Nations

ECPD Headquarters
Terazije 41
11000 Belgrade
Serbia
office@ecpd.org.rs
+381 11 3246-041;
+381 11 3246-042;
+381 11 3240-673;

Mobile menu

Free Joomla! templates by AgeThemes