ECPD MEĐUNARODNI SPECIJALISTIČKI SEMINAR ORTOBIODINAMIKA – HOLISTIČKI PRISTUP U PRIMENJENOJ KINEZIOLOGIJI - Beograd, 8 – 11. decembar 2019. godine

 

Evropski centar za mir i razvoj Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija, u okviru ECPD Međunarodnog programa transfera sistema znanja u oblasti biomedicinskih i medicinskih nauka, u saradnji sa VAMK Univerzitetom (Finska), Međunarodnim centrom za integrativnu medicinu (Beograd) i Akademijom medicinskih i tehničkih nauka Ruske Federacije (Moskva), organizuje

 

ECPD MEĐUNARODNI SPECIJALISTIČKI SEMINAR

ORTOBIODINAMIKA HOLISTIČKI PRISTUP U PRIMENJENOJ KINEZIOLOGIJI

(Beograd, 8 – 11. decembar 2019. godine)

 

Sa zadovoljstvom Vam upućujemo poziv da uzmete učešće u radu ovog Programa, koji predstavlja sintezu savremenih dostignuća u primenjenoj kineziterapiji, kroz multidisciplinarni i holistički pristup. Program je namenjen lekarima različitih specijalnosti, osteopatama, manuelnim terapeutima i drugim stručnjacima koji se bave dijagnostikom i lečenjem oboljenja lokomotornog aparata.

U savremenoj medicini identifikovan je širok spekar patoloških stanja u kojima bolovi u mišićima, ligamentima i tetivama postaju vodeći u subjektivnoj percepciji i kliničkom toku. Zbog činjenice da su skeletni mišići i fascijalni okvir često uklјučeni u patološki proces druge etiologije, neophodno je dobro poznavanje anatomije, fiziologije i biomehanike muskulo-skeletnog sistema, vaskularizacije i inervacije mišića. S obzirom na trend povećanja broja pacijenata sa bolnim sindromima, koji često imaju hroničan tok i dovode do pogoršanja kvaliteta života pacijenata, potrebno je koristiti nove pristupe u dijagnostičkim i terapijskim metodama. Ministarstvo zdravlјa Rusije odobrilo je metodološke preporuke u kojima je, kao deo manuelne terapije, prepoznata primenjena kineziologija, čija primena može u značajnoj meri pobolјšati kvalitet života pacijenata i smanjiti invaliditet.

Rukovodilac Seminara i vodeći predavač je prof. dr Vladimir Nikolaevič Galaguza, Šef katedre za klasičnu i medicinsku masažu Instituta za rehabilitaciju i profesor na Univerzitetu „Družba narodov“, Moskva, Ruska Federacija.

 

Program

 

Program obuhvata funkcionalno testiranje mišića (osnove primenjene kineziologije), mišićno-energetske tehnike, koštano-mišićnu terapiju, kao i meke tehnike manuelne terapije kod bolnih sindroma. 

1. Teorijski deo Seminara

Ÿ     Teorijske pretpostavke i indikacije za primenu kineziterapije;

Ÿ     Anatomsko-fiziološke karakteristike koštano-mišićnog sistema;

Ÿ     Osnove mišićno-energetskih tehnika;

Ÿ     Funkcionalno mišićno testiranje (FMT);

Ÿ     Dijagnostika mišićne slabosti kao rani znak poremećaja inervacije;

Ÿ     Oboljenja i traume koštano-mišićnog sistema.

2. Praktični deo Seminara

Ÿ     Primena odgovarajućih tehnika kod bolnih sindroma različite lokalizacije;

Ÿ     Uklanjanje mišićnog spazma i/ili jačanje oslabljenih mišića;

Ÿ     Meke tehnike manuelne terapije;

Ÿ     Detenzor-terapija

 

Certifikat

Polaznici dobijaju odgovarajući nastavni materijal, potreban za efektivnije praćenje nastave i za proučavanje nastavnih sadržaja nakon okončanja Seminara, kao i sva autorizovana izlaganja predavača.

Polaznici koji uspešno završe sve predviđene elemente programa stiču međunarodno validan Certifikat ECPD Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija.

 

Prijava za učešće i kotizacija

Kotizacija za učešće u radu Seminara iznosi 390 EUR (plativo u dinarima).

 

Prijavu dostaviti na adresu: Evropski centar za mir i razvoj Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija, Terazije 41, 11000 Beograd, tel: +381 11 3246 041; fax: +381 11 3240 673, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. i This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; www.ecpd.org.rs

 

 

_ 

 

 

Search

ECPD Books

Remembering Maurice F. Strong - Tributes and Reminiscences
Federico Mayor/Negoslav Ostojić/Roberto Savio
Remembering Boutros Boutros-Ghali - A Visionary Internationalist and Global Leader
Federico Mayor/Negoslav Ostojić/Roberto Savio
Remembering Grant: Champion for Children
Jim Grant
MUTUAL FUNDS IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA
Nebojša Cvetanovski, Sašo Kožuharov
NACIONALNA I VERSKA STRUKTURA I BEZBEDNOST BALKANA
Todor Mirković
THE IMPACT OF SANCTIONS
Dragoslav Avramović / Negoslav P. Ostojić
Objedinjavanje kvantitativnih i kvalitativnih istraživanja
Živan Ristić

Follow us

facebook youtube

Login Form

Contact

European Center for Peace and Development (ECPD)  
University for Peace established by the United Nations

ECPD Headquarters
Terazije 41
11000 Belgrade
Serbia
office@ecpd.org.rs
+381 11 3246-041;
+381 11 3246-042;
+381 11 3240-673;

Maps

Free Joomla! templates by AgeThemes