ECPD SPECIJALISTIČKI SEMINAR LASEROTERAPIJA - Institut „Dr Simo Milošević“ - Igalo, 30 – 31. maj 2022.

 

 

 

Evropski centar za mir i razvoj Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija (ECPD) ima čast da Vas obavesti da, u okviru ECPD međunarodnog programa transfera sistema znanja u oblasti biomedicinskih i medicinskih nauka, u saradnji sa Međunarodnim centrom za integrativnu medicinu i Udruženjem fizijatara Crne Gore, organizuje

 

ECPD SPECIJALISTIČKI SEMINAR

LASEROTERAPIJA

(Institut „Dr Simo Milošević“ - Igalo, 30 – 31. maj 2022.)

 

Seminar je namenjen specijalističkoj obuci lekara, stomatologa i fizioterapeuta sa visokom zdravstvenom školom za korišćenje lasera male snage u terapijske svrhe. Seminar će biti održan u Institutu za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i reumatologiju „Dr Simo Milošević“ u Igalu.

Od strane Zdravstvenog saveta Srbije Seminar je akreditovan sa 12 bodova za predavače i 6 bodova za učesnike (Akreditacioni broj А-1-1871/21).

Nastavni plan obuhvata sledeće teme:

·                    Fizičke karakteristike laserskog zraka

·                    Tipovi lasera

·                    Biološki efekti lasera

·                    Primena lasera male snage u medicini

·                    Primena lasera u fizikalnoj medicini, sportskoj medicini, dermatologiji, reumatologiji, stomatologiji, kod neuroloških oboljenja

·                    Tretman rana laserom

·                    Refleksoterapija i laseropunktura

·                    Upoznavanje sa tehnikom rada i praktična obuka za korišćenje lasera male snage

·                    Bioptron svetlosna terapija

Direktor Seminara je prof. dr Milica Lazović, profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i profesor ECPD Univerziteta za mir UN.

 

Organizacija Seminara

Nastavni program Seminara obuhvata teorijska predavanja i praktičnu obuku za korišćenje lasera u terapijske svrhe.

ECPD obezbeđuje polaznicima Seminara odgovarajuću literaturu i nastavni materijal, potreban za efektivno praćenje nastave.

 

Certifikat

Na osnovu učešća u nastavi i stečenih znanja i veština tokom Seminara, polaznici će dobiti međunarodno i nacionalno priznat Certifikat ECPD Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija.

 

Prijava za učešće i kotizacija

Kotizacija za učešće u radu Seminara iznosi 250 EUR.

Prijavu, sa kopijom diplome, dostaviti do 20. maja 2022. godine na adresu: Evropski centar za mir i razvoj Univerziteta za mir UN, Terazije 41, 11000 Beograd, tel: +381 11 3246 041; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. i This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; www.ecpd.org.rs

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Contact

European Center for Peace and Development (ECPD)  
University for Peace established by the United Nations

ECPD Headquarters
Terazije 41
11000 Belgrade
Serbia
office@ecpd.org.rs
+381 11 3246-041;
+381 11 3246-042;
+381 11 3240-673;

Mobile menu

Free Joomla! templates by AgeThemes