ECPD MEĐUNARODNI SPECIJALISTIČKI KURS - PRIPREMA, PLANIRANJE, EVALUACIJA, IMPLEMENTACIJA I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA U ZDRAVSTVU, Beograd, 1−5. jun 2015

Evropski centar za mir i razvoj Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija, u okviru Međunarodnog programa transfera sistema znanja, u saradnji sa Institutom za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“, Univerzitetom u Kragujevcu i Univerzitetom u Bradfordu organizuje

ECPD MEĐUNARODNI SPECIJALISTIČKI KURS

PRIPREMA, PLANIRANJE, EVALUACIJA, IMPLEMENTACIJA I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA U ZDRAVSTVU

(Beograd, 1−5. jun 2015)

 

Sa zadovoljstvom Vam upućujemo poziv da učestvujete u radu ovog Specijalističkog kursa (nadalje: Kurs), koji je posvećen izuzetno aktuelnoj problematici i unapređenju znanja u oblasti pripreme, planiranja, evaluacije, implementacije i upravljanja projektima u zdravstvu. Razvoj zdravstvenog sektora je od suštinskog značaja za društveno-ekonomski napredak zemlje, budući da su zdravlje i blagostanje neophodni za formiranje i očuvanje ljudskog kapitala. Strateški ciljevi ekonomskog rasta i razvoja ljudskih resursa neraskidivo su povezani sa zdravom nacijom.

 

 

Tehnička i finansijska pomoć zemljama Jugo-Istočne Evrope u prošlosti je uglavnom bila ograničena na makroekonomsku stabilizaciju, ekonomsko restrukturiranje i platnobilansnu podršku u cilju ostvarivanja dugoročnog ekonomskog rasta i razvoja.

Održiv ekonomski rast zavisi od povećanja efikasnih investicija, posebno javnih. Javne investicije u projekte, glavni instrument rasta i razvoja, smanjene su u mnogim istočnoevropskim zemljama. Nepostojanje kvalitetnih studija izvodljivosti projekata imalo je za posledicu i izostanak finansiranja od strane međunarodnih finansijskih agencija, kao što su Svetska banka (IBRD), Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD), Evropska investiciona banka (EIB) i druge.

Efektivan program javnih investicija u velikoj meri zavisi od sposobnosti javnog sektora da, radi ostvarenja nacionalnih i sektorskih ciljeva i prioriteta, identifikuje i formuliše projekte koji su u tehničkom, ekonomskom, finansijskom, ekološkom i upravljačkom smislu odgovarajući. Ovaj specijalistički program osmišljen je tako da unapredi sposobnost izrade projektnih planova i studija, što bi projektima omogućilo privlačenje sredstava međunarodnih finansijskih agencija.

 

Ko-direktori kursa su profesori ECPD Univerziteta za mir i Univerziteta u Bradfordu u Velikoj Britaniji: Prof. Dr Jyoti Majumdar, Prof. Dr John Weiss, autori metodologije Svetske banke za evaluaciju projekata i Prof. dr Miodrag Ivanović, Univerzitet Hertforshire, Velika Britanija.

REGISTRACIJA - PRIPREMA, PLANIRANJE, EVALUACIJA, IMPLEMENTACIJA I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA U ZDRAVSTVU 2015 (.pdf)

Search

ECPD Books

Remembering Maurice F. Strong - Tributes and Reminiscences
Federico Mayor/Negoslav Ostojić/Roberto Savio
Remembering Boutros Boutros-Ghali - A Visionary Internationalist and Global Leader
Federico Mayor/Negoslav Ostojić/Roberto Savio
Remembering Grant: Champion for Children
Jim Grant
MUTUAL FUNDS IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA
Nebojša Cvetanovski, Sašo Kožuharov
NACIONALNA I VERSKA STRUKTURA I BEZBEDNOST BALKANA
Todor Mirković
THE IMPACT OF SANCTIONS
Dragoslav Avramović / Negoslav P. Ostojić
Objedinjavanje kvantitativnih i kvalitativnih istraživanja
Živan Ristić

Follow us

facebook youtube

Login Form

Contact

European Center for Peace and Development (ECPD)  
University for Peace established by the United Nations

ECPD Headquarters
Terazije 41
11000 Belgrade
Serbia
office@ecpd.org.rs
+381 11 3246-041;
+381 11 3246-042;
+381 11 3240-673;

Maps

Free Joomla! templates by AgeThemes