U PULSKOJ GRADSKOJ VIJEĆNICI: Međunarodna specijalistička škola o bolesti ovisnosti

 

IDUĆA DVA DANA

U PULSKOJ GRADSKOJ VIJEĆNICI:

 

Međunarodna specijalistička škola o bolesti ovisnosti

02.06.2022 08:51 | Autor: Doria MOHOROVIĆ

 

Puska Gradska palača (Snimio Milivoj Mijošek)

 

Iduća dva dana, 3. i 4. lipnja, Europski centar za mir i razvoj Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija (ECPD) održat će XIII ECPD Međunarodnu specijalističku školu „Suvremena dostignuća u prevenciji, liječenju i rehabilitaciji bolesti ovisnosti” s glavnom temom "Imperativ revitalizacije socijalno psihijatrijskih programa".

Početak događaja zakazan je 3. lipnja u 10 sati u vijećnici Grada Pule, a Školu će uvodnim izlaganjima otvoriti pulski gradonačelnik Filip Zoričić, izvršni direktor ECPD i akademik prof. dr. Negoslav Ostojić te direktor Škole, predsjednik Hrvatskog društva za ovisnosti i voditelj Referentnog centra Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske za ovisnosti prof. dr. Zoran Zoričić.

ECPD Univerzitet za mir UN-ovu Školu organizira u okviru Međunarodnog programa transfera sistema znanja u području medicinskih znanosti. Njezin je cilj da polaznike - liječnike, pedagoge, psihologe, socijalne radnike i druge stručnjake upozna sa najnovijim saznanjima, praktičnim i znanstvenim dostignućima u području prevencije, liječenja i rehabilitacije bolesti ovisnosti u izvanrednim situacijama.

Središnje teme ovogodišnje škole su digitalizacija i bolesti ovisnosti u Agendi 2030 UN, trendovi i problematika droga u Hrvatskoj, funkcioniranje sistema zaštite mentalnog zdravlja tokom COVID krize, dualni poremećaji u vrijeme epidemije COVID-19, multidisciplinarni pristup liječenju žena u ovisnosti, praktični aspekti suradnje zdravstva, socijalne skrbi i nevladinih organizacija, izazovi regulacije proizvodnje, prometa i upotrebe psihoaktivnih supstanci i drugo. Polaznici će nakon završene Škole dobiti međunarodni Certifikat ECPD Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija.

 

preuzeto sa https://www.glasistre.hr/pula/u-pulskoj-gradskoj-vijecnici-medunarodna-specijalisticka-skola-o-bolesti-ovisnosti-799895

 

 

 

STUDIES

Announcement

Evropski centar za mir i razvoj Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija (ECPD) obaveštava da će se javna odbrana doktorske disertacije Zumri Emrulaia pod naslovom „Влијанието на носењето ортодонтски апарати кај тинејџери со малоклузии во западниот дел од Република Северна Македонија“ održati 6. jula 2023. u Skopju.

Contact

European Center for Peace and Development (ECPD)  
University for Peace established by the United Nations

ECPD Headquarters
Terazije 41
11000 Belgrade
Serbia
office@ecpd.org.rs
+381 11 3246-041;
+381 11 3246-042;
+381 11 3240-673;

Free Joomla! templates by AgeThemes